Fulle og trugande

Politiet har vore i Vågå, og stoppa rusa og trugande personar.
Nyheiter

Politiet hadde motteke klage på tre personar som var rusa og trugande. Dei budde i ei campinghytte.

Politiet drog til staden og har bede dei tre i 30-åra om ikkje å koma attende.