Desse tolv får drive leigekøyring med snøskuter

Tolv løyvehavarar som har hatt løyve til leigekøyring med snøskuter i Vågå kommune,  har søkt og fått fornying av løyvet.

Leigekøyring snøskuter: Vågå kommune har gjeve tolv bedrifter/personar løyve til å drive leigekøyring med snøskuter i kommunen.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Hovudutval for teknisk, landbruk og naturforvaltning har gjeve følgjande løyve for å drive leigekøyring med snøskuter innan kommunen i perioden frå 1. november 2020 til 1. mai 2024: