Går for femdagars skuleveke i Lom

Administrasjonssjefen i Lom rår til å innføre femdagars skuleveke for 1. og 2. klasse frå hausten 2021.

Det er venta stort engasjement: Fire- eller femdagars skuleveke for 1. og 2. klasse i Lom? Det skal politikarane ta stilling til i løpet av hausten. Levekårsutvalet får saka på bordet måndag 16. november.  Foto: Arkiv/Vigdis Kroken

Nyheiter

– Av innspela som har kome fram i høyringsprosessen, går det fram at ei overvekt av foreldra ynskjer å ha det som det er, medan lærarar og skuleleiing ynskjer ei endring, heiter det i saksutgreiinga.