Kjell Madsen på Nissegården Hytter og Aktiviteter i Lom:

– Ein må drive på så lenge det går

Fyrst kom flaumen og glasoporen. Så kom snøraset. Kjell Madsen har rydda, reparert og bygt opp att fleire gonger. Å gje opp er uaktuelt.

Driv på støtt: Kjell Madsen tek til å bli ei godt vaksen mann, men han har ingen planar om å slutte. Tvert om: Han driv på støtt. Dei siste åra har Nissegården vore utsett for både flaum og snøras, men 72-åringen har ikkje mista motet.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Å gje opp ser eg ikkje på som noko alternativ i det heile tatt, men nå håpar eg det ikkje kjem fleire naturkatastrofar. Det er gale nok at vi har ein pandemi gåande midt oppi det heile, slår han fast.