Lite aktuelt å endre verneforskrifta for å opne for sykling

Verneforskrifta for Stuttgonglia naturreservat må endrast for å opne for sykling innover mot Griningsdalen. Akkurat det, er lite aktuelt, i følgje Vågå kommune.

Sykling forbode: Hit, men ikkje lenger. Ved brua i utløpet av Birisjøen, har fjellstyret sett opp sykkel-forbode-skilt. Nå ser det mørkt ut for å få sykle vidare innover mot Griningsdalen, etter at kommunen slår fast at det er lite aktuelt å endre verneforskrifta for Stuttgonglie naturreservat som opnar for dette.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

I august søkte Besseggen turisme om dispensasjon frå verneforskriftene for ein populær sykkeltrase i Sjodalen.