Det er fort gjort å få økonomiske problem:

– Mange kjenner på skam

– Ein av dei eg intervjua, fortalde meg at det å ha betalingsproblem i dag er meir skambelagt enn å ha rusproblem, sukkar Svein Holen.

Be om hjelp: – Dersom du har økonomiske problem: Be om hjelp så fort som råd. Ikkje kjenn på skam. Det er det ingen grunn til, seier Svein Holen. 

Nyheiter

Svein Holen er tilsett i ei prosjektstilling i NAV Lom og Skjåk, der målet er å gje innbyggjarane økonomisk rettleiing.