Snart blir det nytt sikringsanlegg i Vikedalen

Det nye anlegget består av radar, videokamera og to raude ljos.

Før jul: Det nye anlegget skal vera på plass og i drift den 22. desember i år.   Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Statens vegvesen skal rassikre riksveg 15 i Lom. Det er Cautus Geo AS som har fått oppdraget - med ein nyutvikla radar. Systemet vil stengje vegen før eit eventuelt nytt snøras kan truge trafikantane.