Sauebonden på Sygard Snerle satsar på foredling av eige kjøtt. Målet er eit gardsutsal

På Sygard Snerle har Mari Tolstad Snerle og Mathias Snerle investert ein halv million kroner i lokale og utstyr til foredling av kjøt frå eigen sauebesetnad.

Lammekjøt frå garden: Mari Tolstad Snerle og Mathias Snerle hadde eit ynskje om å vidareforedle lammekjøtet på garden. I haust tok dei i bruk eit 50 kvadratmeter stort lokale med kjølerom og god plass til å skjere ned skrottar. Ei maskin for vakumpakking står også klar for bruk. Paret har investert ein halv million kroner på satsinga.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Da riksvegen forbi garden vart lagt om for nokre år sidan, sette Mathias Snerle opp eit verkstadbygg som «støyskjerm» mot trafikken.