Kiosken skal bort, nytt eldhus skal på plass

Lom kommune ynskjer å få på plass eit nytt eldhus i Presthaugen, men føresetnaden er at finansieringa kjem på plass.

Har gjort sitt: Den gamle kiosken i Presthaugen har gjort sitt. Nå blir det arbeidd med å erstatte kiosken med eit nytt og moderne eldhus.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det kjem fram i ei sak som tysdag neste veke blir lagt fram til behandling i kommunestyret.