Marlo er lagt ut for sal

Tysdag vart Marlo skule lagt ut for sal.

Til sals: Marlo skule er lagt ut på Finn.  Foto: Skjermdump finn.no

Nyheiter

Marlo skule stod ferdig og var teken i bruk som skule i 1924. Skulen var i bruk heilt fram til skuleslutt 2018. Det har vore gjort fleire endringar og ombyggingar av bygget opp gjennom åra. Siste ombygging og renovering av den gamle delen var gjort rundt år 2000.