Fagdagar for skogbruket i Ottadalen

Denne veka skal skogeigarar i Nord-Gudbrandsdalen og Nord-Østerdalen samlast til fagdagar i Ottadalen.

Kabelkran Det er denne kablekrana som skal demonstrerast.  Foto: Frivik Taubanedrift AS

Nyheiter

Kring 50 påmeldte skal mellom anna besøke Skjåk almenning og det skal haldast eit miniseminar på Fossheim i Lom. Her skal regionsjef Jon Leine og skogbruksleiar i Mjøsen Glommen, Ola Løkken, prate om tømmer, lokal avsetnad og driftskapasitet.