Låkånes - storgarden som vart borte - og Lars, som tok til som lærar ti år gamal

Øvst og synst i jordet er det ikkje langt nedpå store steinar - hustufter, og det einaste som kan minne om at det ein gong har vore ein gard her.

Låkånes: Dei siste husa i Låkånes vart til slutt så låke at dei ikkje var buandes i.   Foto: Fotoutlån: Reidar Risheim

Nyheiter

Vi er i Nes-grend, vest for Lom sentrum.