MEINING:

Parkeringsforholdene ved Vargbakken

Nyheiter

Fjuken har 8 oktober et oppslag om «Parkeringskaos langs fv 51». Det vises til at det i sommer har vært kaotiske tilstander ved parkeringsplassen på Vargbakken. Samferdselssjefen og hennes kollegaer er bekymret «særleg med tanke på tungtransporten og utrykningskjørety som skal fram». Det loves ingen tiltak, men antydes som et strakstiltak å redusere fartsgrensen på stedet.

Dette «parkeringskaoset» har vært der i flere år, ikke bare i sommer. Det har vegmyndighetene vært fullt klar over. I stedet for å være opptatt av problemene for tungtransporten, burde de være opptatt av de livsfarlige forholdene for fotturistene (barn og voksne) som går ut og inn av biler som er parkert langt ut i vegbanen, med tungtransport og andre biler dundrende forbi i åtti-sonen. Og som rasteplass for forbipasserende som kjører Nasjonale Turistveier i turistsesongen, er Vargbakken i dag fullstendig mislykket, da den fra tidlig morgen er okkupert av biler med fotturister som er på heldags- eller flere dagers tur i fjellet.

Det er bare spørsmål om tid før det skjer en dødsulykke på stedet. Ønsker vegmyndighetene å være medansvarlig for dette? Kan det være så mye vanskeligere å opparbeide parkeringsplasser langs veien her enn det er oppe på flya?