Nå kan oppgraderinga ta til

Hekken skal fjernast og fundament til flaggstong og juletrefot skal opp.

Lom sentrum: Det skal vera pent i Lom sentrum, det er formannskapet samde om. Nå har politikarane løyvd pengar til oppgraderinga av Tor Jonssons plass.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Eit samrøystes formannskap i Lom vedtok tysdag å løyve inntil 200.000 kroner til oppgradering av plassen framfor Tor Jonssons plass.