Vågå og Sel er inne på eit godt spor når det gjeld framtidig samarbeid:

... og Lom vil vera med

– Vi kan ikkje berre sitja rolege i båten og vente.

Vil vera med på laget: Formannskapet i Lom er positive til at ordføraren deltek i samarbeidsmøte med Vågå og Sel.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det sa ordførar Bjarne Eiolf Holø da formannskapet i Lom diskuterte eit utvida samarbeid med andre kommunar.