– Kven har eigentleg ansvaret for denne gangbrua?

Rekkverket på ei gangbru i Breiseterdalen i Bøverdalen «heng på halv tolv» utan at nokon gjer noko med det.

Ser ikkje bra ut: Rekkverket på gangbrua er i ferd med å gå i oppløysing.  Foto: Harald Moen

Nyheiter

Det fortel Harald Moen. Han lurar på kven som eig brua og kven som har ansvaret for å halde ho vedlike.