Skal ta dialekta over i vår tid

Terje Randen er bekymra for talemålet vårt. Aldri før har det endra seg så fort som nå.

Er litt uroa: Terje Randen er bekymra for at det utviklar seg eit nytt språk som eit resultat av dei nye kommunikasjonsplattformene. Folk flest nyttar forkortingar, teiknsetting og bilde. – Vi pratar mindre og skriv meir - men vi skriv ikkje som før, påpeikar han.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Mange har minst 70 prosent av si vakne tid i nærleiken av ein data- eller mobilskjerm. Vi har vorte svært digitale. Kvar blir det av dialekta og kulturarven vår oppi alt dette?