MEINING:

– Vi vil utvikle kommunane våre

Kyrkja: Ordførarane i Skjåk, Lom og Lesja forventar at fylkespolitikarane ser moglegheitene til å utvikle utkantskommunar når saka om landsline for friluftsliv i Lom skal opp i fylkestinget.   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Vi er ordførere i 3 kommuner som ligger i utkantene av det nye Innlandet fylke. Avstanden til hovedsetet for fylkeskommunen på Hamar er svært lang. Distriktskommuner sliter med fraflytting, manglende tilflytting, aldrende befolkning og synkende antall barnefødsler. Denne trenden må vi snu. Men vi klarer ikke det om vi ikke har fylkeskommunen og fylkespolitikere med på laget.

Vi vet at vi må ta lokale grep for å snu denne trenden. Vi må gjøre tjenestene og tilbudene våre attraktive for at ungdommen blir værende og kan ta videregående utdanning i kommunene våre. I den grad vi kan klare å få ungdom til å bli boende er vi avhengige av å utdanningsløp som gjør det interessant å søke seg til lokale tilbud.

I mange år har vi jobbet lokalt for å utvikle videregående tilbud ved både Dombås og i Lom. På Dombås er det tilrettelagt for landslinjer innen både skiskyting og snowboard. I Lom er det eventyrlige muligheter for å ta utdanning innen friluftsliv - midt i senteret for fjellsport i Innlandet. Det er fylkeskommunen som har ansvaret for videregående utdanning. Det er derfor forstemmende å se at fylkesrådmannen nå ikke innstiller på en landslinje for friluftsliv i Lom og derav ser potensialet i å tiltrekke seg flere innbyggere og ungdom til Innlandet. Vi stiller oss undrende til hvorfor fylkesrådmannen ikke utnytter de mulighetene han har for å tilføre vekst til utkantkommuner. Ser vi til Møre og Romsdal har man en helt annen holdning og fylkesrådmannen der skal ha skryt for i sin tid å ha stilt seg positiv til landslinje for "bratt friluftsliv" ved Rauma videregående skole. Det er nå en eksplosiv vekst innen reise- og friluftsliv i Rauma, med både Via Ferrata, Rampestreken utkikkspunkt og bygging av gondolbane.

Vi forventer at våre fylkespolitikere kjenner sin besøkelsestid. Det er flere partier som har vært i Lom og fått informasjon om ny landslinje. Det skal være kort avstand fra lokalpolitikere til fylkespolitikere. Vi skal bygge samfunnet nedenfra og lokale initiativ må tas på alvor.

Nå må fine ord om en nylig vedtatt Innlandsstrategi fra våre fylkespolitikere omsettes til handling. Dersom man mener at hele Innlandet skal tas i bruk så forventer vi at fylkespolitikerne våre, fra alle partier, ser mulighetene til å utvikle utkantkommuner når sak om landslinje for friluftsliv i Lom skal opp i fylkestinget.