Løyve til å bruke ATV for å transportere fisk

Vågå fjellstyre har gjeve Hans Tolstad løyve til bruk av sekshjuling for transport av utstyr frå Griningsdalen til fiskebu ved Ingulsjøen, samt transportere fisk ned att.

Ingulsjøen:   Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Hans Tolstad søkte tidlegare i år Vågå kommune om løyve til bruk av 6-hjuling (ATV) som eit ledd i næringsfiske på Ingulsjøen.