Justering av festegrunn på Gjendeosen og Reinsvangen

Vågå kommune har gjeve Statskog SF løyve til endring og justering av festegrunn på Gjendeosen og Reinsvangen.

Reinsvangen: Parkeringsarealet ved Gjendeosen er redusert og parkeringsarealet på Reinsvangen er utvida.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Parkeringsarealet ved Gjendeosen er redusert og parkeringsarealet på Reinsvangen er utvida.