Skal gjerde inn viktige naturverdiar i Nordherad

Vågå kommune har gjeve løyve til bruk av helikopter innanfor Vistehorten naturreservat i Nordherad for transport av utstyr og materialar til inngjerding av kalkberg.

Vistehorten naturreservat: Viktige naturverdiar i kalkberga i Vistehorten naturreservat i Nordherad skal gjerdast inn. Det skal brukast helikopter til transport av utstyr og materialar i samband med dette arbeidet.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vistehorten naturreservat vart freda i 1993. Vågå kommune er delegert forvaltningsmynde frå Direktoratet for naturforvaltning.