– Det hjelper ikkje å rope til oss sjølve

Nok ein gong var vegstandard, tryggleik og utfordringar på dagsorden i eit møte med sentrale politikarar.

Sverre Myrli (t. v.), som sit i transportkomiteen på Stortinget, fekk oreienteringar om vegutfordringar i Ottadalen. av mellom anna Svein Sunde (i midten) og leiar i Lom Ap, Bjørn Ola Aukrust.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Denne gongen var det Lom Ap som hadde invitert eigne stortingsrepresentantar, transportørar, lokalpolitikarar og andre til både synfaring og drøfting. Mellom desse var Sverre Myrli, som sit i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.