Lom i «botnstriden» i kommune-NM

Vågå er best i Ottadalen.

Lom og dei andre ottadalskommunane har store utfordringar.  Foto: Hans Erik Kjosbakken/arkiv

Nyheiter

Næringslivets hohudorganisasjon (NHO) rangerer kvart år landets kommunar utifrå økonomisk berekraft. Kommunane blir målt på fem ulike område: Kompetanse, arbeidsmarknad, næringsliv, demografi og kommuneøkonomi.