Arv gav Skjåkheimen ny «buss»

Skjåkheimen og helse- og omsorgstenesta i kommunen har kjøpt ny minibuss. Det var ein arv som gjorde det mogleg.

Den nye minibussen på Skjåkheimen. Bak står den gamle bussen.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Den gamle «Skjåkheimenbilen» er 24 år gamal, og litt sliten. Han er ikkje i ein slik stand at ein bør bruke han til pasientar og brukarar.