Kommunesamanslåingar på dagsorden: – Kan ikkje sitja roleg å sjå på det som skjer

Det vekte merksemd da lomsordførar Bjarne Eiolf Holø gjekk ut i media og sa at han var open for å endre kommunegrensene. Nå skal fleire statsrådar inviterast for å høyre om utfordringane i Nord-Gudbrandsdalen.

Grenseendringar: Det står att å sjå om kartet, eller rettare grensene på kartet, blir endra etter utspelet frå lomsordføraren.  Foto: norgeskart.no

Eg får stadig høyre, gjerne frå tidlegare ordførarar, at vi må gjera eitkvart.

Bjarne Eiolf Holø
Nyheiter

Det var i GD at Holø i slutten av august mellom anna sa at dei vil ha ei pakke frå sentrale styresmakter som gjev næringslivet moglegheit til å blomstre.