Sikring av Vågåkyrkja: Graving til nytt sprinkelanlegg

Vågåkyrkja fekk i 2005 montert innvendig sprinkelanlegg for å sikre bygget. Nå er det grave ei grøft over kyrkjegarden for legging av nye vassrøyr for installering av utvending sprinkelanlegg.

Grøft: Det er grave ei lang grøft som deler kyrkjegarden i to, for å leggje nye røyr til nytt utvendig sprinkelanlegg på Vågåkyrkja. Det er lagt ut «bru» over grøfta, slik at folk kjem til sine gravstader. Arbeidet med å montere sprinkelanlegg skal vere ferdig til haustferien.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

– Vi ynskjer å sikre kyrkja best mogleg, seier kyrkjeverje Kristin Syvergaard om arbeidet som er i gang på kyrkjegarden.