Grunnarbeidet er ferdig og utstyret på plass

– Mange spør etter framdrifta i Grov.

Grov: Grunnarbeidet er ferdig i Grov.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Det seier dagleg leiar i Lom idrettslag og Skjåk idrettslag, Jarleiv Kjørren.