Jeanette og Imbert vil høyre kva barn og unge på Lalm saknar

Jeanette Olderløkken og Imbert Kleiven inviterer barn og unge på Lalm til ein prat for å høyre kva dei saknar, har av ynskje for framtida i bygda.

Prat om framtida: Jeanette Olderløkken og Imbert Kleiven i Lalm Arbeidarlag ynskjer ikkje at barn og unge på Lalm skal «sitje og henge» i sentrum. Nå vil dei bidra til at barn og unge blir sett, høyrt og inkludert. Få fram dei unge si stemme, meiningar og høyre korleis dei ynskjer at Lalm skal sjå ut i framtida.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Jeanette Olderløkken og Imbert Kleiven representerer ungdommen i Lalm Arbeidarlag.