Kvila Turistheim er til sals

– Dei siste fire åra er dei beste vi har hatt. Juli i år vart den beste månaden nokosinne. Men: Nå må nye krefter ta over.

Jubileum: Rikke og Erling Hegge kjøpte Kvila Turistheim i 1994. I 1995 opna dei dørene for fyrste gong. I 2020, etter 25 års drift, vil dei trappe ned og gjera andre ting enn å vera turistvertar.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Det seier Rikke (58) og Erling Hegge (60), vertskapet på Kvila Turistheim i Garmo.