Det lykkast ikkje denne gongen heller

Det er utfordrande å få søkjarar til stillinga som sokneprest i Lom.

Fin kyrkje, men ingen prest: Å få søkjarar til den ledige stillinga som sokneprest i Lom er alt anna enn enkelt.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Hamar Bispedømme har lyst ut den ledige stillinga som sokneprest i Lom fleire gonger, utan å få napp.