Nå blir dette historiske bygget rive

Det gamle bygget ved rv15 ved Ånstad i Skjåk har mellom anna husa bokhandel, telefonsentral, posthus og kafeteria. Nå blir bygget rive.

Snart historie: I dette bygget har det vore mellom anna bokhandel, kafeteria, posthus og telefonsentral. Nå blir det historiske bygget Åndabu ved Ånstad i Skjåk rive til fordel for gang- og sykkelveg ein gong i framtida.  Foto: Tom Erik Solstad

Nyheiter

Rivinga av bygget Åndabu ved Ånstad i Skjåk tok til denne veka. Det er entreprenør Kristian Gården & sønner AS som har fått oppdraget med å utføre rivingsarbeidet, som skal vera avslutta seinast 11. september.