Vegopprusting i Leirdalen

Nå blir vegen frå Leirvassbu asfaltert - heilt ned til riksvegen.

Vegarbeid: Det er Kjetil Villa Asfalt som utfører asfalteringa.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

– Det er ei kostbar investering, mange millionar kroner, men det er heilt naudsynt. Vegen har vore utsliten og dårleg i fleire år, og enda verre vart han etter flaumen i 2018. Dersom vi vil ha gjestar på Leirvassbu, så må vi ruste opp vegen. Det er berre slik det er, slår Ole Jacob Grindvold fast.