Ivrig dugnadsgjeng

I løpet av sommaren skal det setjast opp ei stor klatrepyramide utanfor Loar skule i Lom.

Dugnadsinnsats for ungane: Stig Roar Mandal, Amund Mundhjeld, Arnt Rune Vole og Sjur Bjørgen tykkjer det er triveleg med dugnadsarbeid.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Grunnarbeidet er godt i gang, eit arbeid som blir gjort på dugnad av foreldra.