Fuglekikking - ein populær hobby

Norsk ornitologisk foreining, Sel og Ottadalen lokallag, har bygd to fugletårn i Randsverk og ved Tesse som står opne for fuglekikkarar

Våtmarksområde: Lonin ved Tesseosen og våtmarkene rundt er hekkeplass for ei rekkje fugleartar. I tillegg til ei rekkje andefuglar, hekkar tranen i området. Den nye demningen i osen, har ført til meir stabilt våtmarksområde for fuglane. I bakgrunn midt på bildet, kan ein sjå fugletårnet som er sett opp. 

Nyheiter

Fuglekikking er ein populær hobby der ein observerer fuglar med kikkert, teleskop eller det blotte auga.