Spennande planar ved Heggebottvatnet

Ola Yttre bles nytt liv i Heggli Camping i Billingsdalen.

Ola Yttre er allereie godt i gang med etableringa av dei fyrste bubilplassane. På innsida av vegen ser han for seg oppstillingsplassar for vogntog, med tilgang til sanitæranlegg i Heggli.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Klart folk vil stoppe her, med vatn på eine sida og elg på andre.

Nyheiter

Det er nokre år sidan den siste turisten reiste frå campingplassen ved inngangen til Billingsdalen i Skjåk. Nå kan vegfarande snart svinge innom Heggli att.