Rift om ladeplassane i Bismo - Tesla stadfestar at stasjonen er populær

Teslaladarane i Bismo er flittig brukt.

Dagleg er det kø for å få lada Tesla i Bismo. Det er ti ladepunkt på plassen.  Foto: Hans Erik Kjosbakken

Nyheiter

Det fanst dei som var skeptiske til etableringa av dei ti «ladepumpene» på Skeimoplassen i Bismo - «kjem desse til å bli brukt da, eg ser da nesten ikkje ein bil der».