Tre kommunalsjefsstillingar ledige i Lom

Fire stillingar er ledige i sentraladministrasjonen i Lom kommune.

Lom kommune treng nye folk i sentraladministrasjonen  Foto: Fjuken/arkiv

Nyheiter

Lom kommune treng nye kommunalsjefar for barnehage og utdanning, for samfunnsutvikling, kultur og fellestenester og kommunalsjef for helse og omsorg.