Skjåk kommune lyser ut to kommunalsjef-stillingar

Båe dei sentrale stillingane i Skjåk har søknadsfrist i august.

Skjåk kommune: To sentrale stillingar i Skjåk kommune er utlyst.  Foto: Arkiv

Nyheiter

Skjåk kommune søkjer nå etter kommunalsjef for tenesteområdet miljø- og samfunnsutvikling, samt kommunalsjef for tenesteområdet helse og omsorg. Fyrstnemnde stilling har søknadsfrist 23. august og den andre 31. august.