Nytt liv på Grov camping

Randi Bakken Vassplassen har skapt nytt liv på Grov camping. Nå er Ola-bua under oppføring. Bua ber namnet etter bestefaren som starta campingplassen i 1964.

Randi Bakken Vassplassen og mannen Raymond har dei siste åra rusta opp campingplassen med oppussing av hytter og opprusting av plassen. Ved påskeleite vart det lagt nytt tak på «Gonhildbua landhandleri», kiosken og resepsjonen på Grov camping.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Grov camping ligg idyllisk og strategisk inntil fylkesveg 51.