Skjåk friviljugsentral fekk 700.000 kroner frå Helsedirektoratet: Nå er den fyrste VR-filmen spelt inn

Åtte statistar har vore med på innspelinga av det som skal bli den fyrste av fleire såkalla VR-filmar.

Idyll: Nyleg vart den fyrste VR-filmen spelt inn i Skjåk. Lengst til høgre står dagleg leiar Jo-Andre Sperstad Fjeld på Skjåk Friviljugsentral og dagleg leiar Robert Strind i daLom AS.   Foto: Torstein Ervik

Nyheiter

Det er Skjåk Friviljugsentral som har fått støtte frå Helsedirektoratet til å utvikle og prøve ut teknologien, der målet er å gjeva eldre moglegheit til å delta i aktivitetar og hendingar dei vanlegvis ikkje kan delta på til dagleg, gjennom filmar ein ser ved å ha på seg spesialbriller.