Christoffer vil skape blest om å bu på bygda

– Eg vil invitere til dugnad der vi pratar fram Gudbrandsdalen, seier Christoffer Biong.

Christoffer Biong er frå mai og ut året prosjektmedarbeidar for tilflytting og bulyst ved regionkontoret. Han seier han ikkje klarer arbeidet sjølv med å stoppe folketalsnedgangen eller med å få folk til å flytte til regionen, men at dette er ein felles dugnad for både politikarar og alle som bur i Nord-Gudbrandsdalen.  Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Prosjektmedarbeidaren for tilflytting og bulyst i regionen vil skape blest og engasjement om å bu på bygda.