Pengar til klimatiltak

Kommunane i Innlandet har fått 19 millionar kroner til ulike klimatiltak.

Ladestasjon: Dette er ikkje ein ladestasjon for kommunale tenestebilar, men den nye ladestasjonen mellom Klokkargarden og Best i Lom – som nå står ferdig og er i bruk.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

«Klimasats» er ei støtteordning for klimatiltak i kommunane, oppretta i 2016.