Handlingsplan for fylkesvegar for 2022-2025:

Fleirtal for å utgreie beredskapsveg

Lom kommune har sendt frå seg innspel til Handlingsplan for fylkesvegar for 2022-2025.

Beredskapsveg: Kommunestyret i Lom har vedteke, med 15 mot 2 røyster, at beredskapsveg mellom Tronodden og Staurust skal inn som eit prioriteringspunkt på lista til Handlingsplan for fylkesvegar for 2022-2025.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

Kommunestyret hadde saka til behandling førre veke.