Fjellstyret frårår å setje opp gapahuk på Pikåthøgde

Sjodalen Fjellgrend velforeining ynskjer å setje opp ein gapahuk på Pikåthøgde. Vågå fjellstyre frårår at det blir gjeve løyve.

Utsikt: Frå Pikåthøgde har ein flott utsikt mot Griningsdalen og Birisjøen.  Foto: Arve Danielsen/arkiv

Nyheiter

Velforeininga i Sjodalen Fjellgrend har søkt Statskog om å setje opp gapahuk på Pikåthøgde (1002 moh), som ligg aust for hyttefeltet.