Desse vagværane er valt som meddommarar i tingretten

11 kvinner og 11 menn frå Vågå er valt som meddommarar i tingretten for dei neste fire åra. I tillegg er det valt meddommarar til lagmannsretten, jordskifteretten og forliksrådet

Tingretten: Vågå kommunestyre har valt 11 kvinner og 11 menn som meddommarar i Nord-Gudbrandsdal tingrett.   Foto: Arve Danielsen

Nyheiter

Vågå kommunestyre har valt kven som skal vere meddommarar til Nord-Gudbrandsdal tingrett dei neste fire åra, for perioden 1. januar 2021 – 31. desember 2024.