Kompensasjonsordninga for næringslivet:

– Regjeringa har ikkje forstått situasjonen

Regjeringa hadde rekna med å bruke mellom 40 og 50 milliardar kroner på kompensasjonsordninga for næringslivet. Så langt er det brukt 2,4 milliardar.

Meiner regjeringa manglar innsikt: – Det handlar ikkje om vond vilje frå regjeringa si side. Det handlar om mangel på forståing og innsikt, meiner Arne Brimi, Bengt Fasteraune, Marit Sletten, Bjarne Eiolf Holø og Råmund Mundhjeld.   Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

– Det fortel meg at regjeringa ikkje har forstått situasjonen. Det fortel meg òg at enormt mange bedrifter ikkje får ta del i ordninga i det heile tatt, seier stortingsrepresentant Bengt Fasteraune (Sp).