Mundhjeld sel Brimibue

Bøvra AS, eigd av Borgny og Magnar Mundhjeld, har selt restaurantdelen og kjellaren i bygget som er knytt til Murgarden.

Nye og gamle eigarar: Frå venstre: Borgny Mundhjeld, Per Mathisen, Dan Robin Leirvåg, Magnar Mundhjeld og Arne Brimi.  Foto: Privat

Nyheiter

– Utbyggaren har satsa på ein nyskapande og eigenarta arkitektur som gjev oss eit godt utgangspunkt for å satse vidare med våre idear, seier Dan Robin og Tina Brimi.