Kolden-huset er selt

Det blir stadfesta av huseigar Sinclair Eiendom AS.

Kolden-huset: Eigedomen ligg like ved riksveg 15, berre få hundre meter frå Lom sentrum.  Foto: Vigdis Kroken

Nyheiter

På Finn.no låg eigedomen ute for 2,5 millionar kroner.