Flaumfare på oransje nivå

NVE varslar om flaumfare på oransje nivå for nedre del av Ottadalen.
Nyheiter

Stigande temperaturar vil føre til stor snøsmelting også i høgfjellet. Kraftig snøsmelting vil resultere i aukande vassføring i Otta.

Varslingsnivået er oppgradert frå gult til oransje nivå.