Seks vil bli spesialpedagog i Skjåk

Skjåk kommune har fått seks søkjarar til ei 100 prosent vikarstilling som spesialpedagog/miljøterapeut.
Nyheiter

Stillinga har fagansvar.